COVID-19 Salgınının Türkiye’de Faaliyet Gösteren STK’lara Etkisi Anketi Sonuçları Yayındacovid19anketsonucraporu270420.pdf