GÖÇMENLİK UZMANLARININ TÜRKİYE'DE DENEYİM BÜTÜNLEŞMESİ PROJESİ (2006)


   Projenin adı ‘Göçmenlik Uzmanlarının Türkiye’de Deneyim Bütünleşmesi Programı’dır. Proje, başka kültürleri anlama ve buna uygun olarak hareket etme konusunda duyulan bir gereksinim yüzünden ortaya çıkmıştır. Avrupalı göçmenlik uzmanlarının, göçmenlerin gerçek yaşamlarına bütünleşmesi bir tabu olarak görülmekteydi. Projenin amacı bütünleşme politikaları yürüten ve azınlıkların entegrasyonu üzerine çalışma yapan Avrupa ülkeleri arasında geniş bir ağ oluşturmaktır. Öğrenme ortaklığı olarak hazırlanan bu projede, uzmanların yer alması önemlidir çünkü, göçmenler için bir entegrasyon/bütünleşme politikası geliştirirken hedef kitle ile çalışacak olan kişilerin gereksinim ve beklentilerinin de göz önüne alınması gerektiği konusunda ufuk açıcı olacaktır. İyi hazırlanmış bir entegrasyon programı, yalnız pek çok göçmenin yerel kültürel yaşama katılımlarının önündeki engelleri ortadan kaldırmak anlamına gelmeyecek, aynı zamanda göçmenlik politikalarını oluşturanların ve eğitimcilerin de hedef kitlenin gereksinim ve dileklerini daha kolaylıkla anlayabilmelerini sağlayacaktır. Projenin ana hedefleri arasında;
   • Kültürlerarası öğrenme yeterliklerini uygularken bu konunun önemi ile ilgili farkındalığı artırmak,
   • Entegrasyon alanında görev yapan politika yapıcıların ve eğitimcilerin konuyla ilgili motivasyonlarını     artırmak,
   • Kültürlerarası öğrenme alanında Avrupa çapında bir tartışma ağı oluşturmak bulunmaktadır.
   Projenin hedef grupları, entegrasyon programları alanında çalışma yapan politika yapıcılar, eğitim araştırmacıları ve eğitim kurumlarıdır. Hollanda’da yapılan son toplantıda iyi uygulamalar ve çalışmalar sırasında kaydedilen görüntülerle hazırlanan olan bir videoya odaklanılmıştır. Konuyla ilgili olan tüm taraflar bu toplantıya katılmıştır.
   Projenin çıktıları arasında yerel, ulusal ya da uluslararası çapta bir konferans, çalışmalar sırasında elde edilen görüntülerden oluşan bir video, konuyla ilgili çalışma yapanlara yol gösterici olması planlanan bir el kitabı, konuya ilişkin makale vb belgeler, ortaklar arasında oluşturulan ve Avrupa çapında etkinlik gösterecek bir bilgi ağı ve ileride yapılması planlanan başka proje önerileri yer almaktadır.
   Proje uygulamaya konulduktan sonra 1-5 Şubat 2006 tarihleri arasında İtalya’nın Torino kentinde bir planlama toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantının ardından 23-28 Nisan 2006 tarihleri arasında Antalya’da bir araya gelen 7 farklı ülkeden 25 katılımcı ile projenin en önemli aşaması hayata geçirildi. Antalya’daki toplantıda katılımcılar bir yandan Türkçe ve Türkiye ilgili dersler alırken bir yandan da göçmen olma durumunu yaşadılar. Bu sırada yapılan tüm etkinlikler profesyonel kameramanlar aracılığı ile görüntülendi. Bu deneyim, hem projenin Antalya ayağını gerçekleştiren biz ANTÇEV çalışanları açısından hem de göçmenlik duygusunu belli bir ölçüde yaşayan katılımcılar açısından son derece yararlı sonuçlar elde edilmesini sağladı. Projenin bir sonraki aşaması olan İsveç – Stockholm buluşmasında, Antalya deneyiminden elde edilen verilerin bir el kitabına dönüştürülmesi amacıyla çalışmalar yapılacak.


benimadimeinarhandbook.pdf