AB-İŞKUR / AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI PROJESİ (2005-2006)


”İŞ’TE BİZDE VARIZ’’ projemiz, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB-İŞKUR Aktif İşgücü Programları Projesi “ Yeni Fırsatlar Programı” çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Tamamlanmış bu projemiz; çeşitli nedenlerle iş kaybına uğramış veya yeni mezun olarak iş aramakta olan kişilere iş bulma süreçlerinde yardımcı olmayı hedeflemekteydi. Bu çerçevede; 1 yıllık proje uygulama süresince şunlar yapılmıştır :

• Bilgisayar ve internet kullanımı konusunda ilerleme sağlanmasına yönelik eğitimler vermek amacıyla Sinerji Kariyer Destek Merkezi kuruldu,
• Oluşturulan eğitim merkezini, eğitim saatleri dışında iş kulübü haline getirerek, katılımcıların iş arama süreçlerinde katkıda bulunuldu,
• Katılımcılarla birebir görüşmeler yoluyla; kendilerini daha yakından tanıma, avantajlı ve eksik yanlarını tespit etme, eksikliklerin giderilmesinde yol gösterme, dünyada ve Türkiye’de değişimler ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar konusunda bilgilendirme ve iş dünyasının yeni katılacaklardan beklentilerinin aktarılması yoluyla danışmanlık hizmeti verildi,
• Kişisel gelişim ve iş dünyasının ihtiyaçları paralelinde yeni gelişen kavramlar üzerine İş dünyası ve Akademisyenlerden gönüllü konuşmacılar vasıtasıyla gelişim seminerleri düzenlendi,
• Oluşturulan web sitesinde genel bilgiler, makaleler, haberler, raporlar, istatistikler, duyurular, iş ilanları vs. yayınlandı,
• Proje kapsamında 330 kişi internet ve bilgisayar eğitimleri, 735 kişi de İş kulübü kapsamında seminerlerden ve insan kaynakları hizmetlerinden faydalanması hedeflenmiştir. Bu sayısal hedefler gerçekleştirilmiştir. Proje sonunda 328 kişi eğitimler, 735 kişi de seminerlerden ve insan kaynakları hizmetlerinden faydalanmıştır. Proje bitiminden sonra ulaşılabilen 282 yararlanıcıdan 109’unun iş bulduğu ve işinden memnun olduğu tespit edilmiştir.
• Projemize ANSIAD (Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği), YEREL GÜNDEM 21 Kent Konseyi, ANTEV ( Antalya Eğitim Vakfı ) gibi sivil toplum örgütlerinin desteğini aldık. ATSO (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası) maddi katkıda bulundu.
• Proje bitiminin ardından Merkezimizde eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir. AB-Sokrates-Grundtvig 2 programı çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz projemiz kapsamında dezavantajlı bölgelerden katılan anne ve babalara yönelik bilgisayar eğitimi verildi. ATSO üyelerine ve çalışanlarına yönelik düzenlediğimiz “Kurumsal iletişim ve Temel bilgisayar eğitimi” yine bu merkezde yürütüldü. ( AESOB (Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği) üyeleri için de merkezde “Temel Bilgisayar Eğitimi”)