YETİŞKİNLERİ İVMELENDİRME FAKTÖRÜ OLARAK IT EĞİTİMİ PROJESİ (2007-2009)


İşsizlik Tehlikesi Altındaki Bölgelerdeki Yetişkinleri İvmelendirme Faktörü Olarak IT Eğitimi Projesi (2007-2009)

Polonya’dan Varşova Tarım Üniversite’sinin Koordinatörlüğünü yürüttüğü projede; yine Polonya’dan “Varşova Ekonomi Üniversitesi”, Slovakya’dan “Kosice Teknik Üniversitesi”, İspanya’dan “ROVC Teknik Eğitim Birimi”, Kıbrıs’tan “Eğitim Enstitüsü” ve Vakfımız proje ortakları olarak yer almaktadır. Proje toplam süresi 36 ay olup ilk yıl faaliyetlerine başlanmıştır. Proje kapsamında özellikle e-öğrenme (e-learning) platformları ve bilgi teknolojileri ile internet kullanılmıştır. Katılımcılara iş arama ve kişisel niteliklerinin iyileştirilmesi yönünde çeşitli konu ve kapsamlarda bilgisayar kursları ile iş hayatı ve sorunları ile ilgili seminerler verilmiştir. Proje katılımcıları verilen eğitimler sonunda iş dünyası ve işsizlik sorunları ile daha kolay baş edebilir duruma gelmişlerdir.