1000 KIZ ÇOCUĞU OKULLANDIRMA PROJESİ (ANTALYA) (2002-2003)


Vakfımız, Antalya il merkezinde okul çağına gelmiş ancak okula gidemeyen veya gönderilmeyen kız çocuklarının okula kayıtlarının yaptırılmasını ve okula başlatılmalarını hedefleyen “1000 KIZ ÖĞRENCİYİ OKULA BAŞLATMA PROJESİ “ ni hayata geçirmiş proje bazında 250 öğrenci okulla kayıtları yapılmış ve eğitimleri takip edilmiştir. Proje 2002-2003 Eğitim ve Öğretim yılı başında gerçekleştirilmiştir.