ANTÇEV-QFC BULUŞMASI - ALMANYA – (2002) (QUALİFİZİERUNGS-FÖRDERWERK CHEMİE)


Proje Başlığı:ATNCEV-QFC (Qualifizierungs-förderwerk Chemie) Buluşması –Almanya
Proje Sorumlısı Ülke: QFC – Almanya
Proje Tarihi: 24 Şubat- 3 Mart 2002 Süresi 1 hafta
Katılımcılar: Ayla Öner ANTÇEV Yön. Kur. Üyesi, Yrd.Doç. Dr. Mustafa Şanlı ANTÇEV Üyesi, Öğr. Gör. Güler Çiğdem Akdeniz Üniversitesi, Türkan Bozkır Tercüman, Helmut Krodel, ZahraDeilami, ElkeSwolinski ve öğrenci-öğretmen değişimi yapacağımız okulun öğretmenleri, yöneticileri.
Projenin Gerçekleştiği Yer: Almanya
Projenin Amacı:QFC’nin davetlisi olarak birlikte yapabileceğimiz projeleri görüşmek.
Etkinlikler:
-Katılımcıların, kurumların tanışması
-BSL DOW Ziyaretçiler merkezini ziyaret
-Meslek eğitim merkezini ziyaret
-AB Socrates-Comenius programlarının tanıtımı
-Kültürler arası beceri konusunda açıklamalar ve uygulamalar
-BauhausDessau, Ferropolis ziyareti
-IG-BCE Metal, kimya ve enerji sendikası bölge temsilcisi ile toplantı
-Radici kimya bölgesini ziyaret ve görüşme
-Hyzet meslek okulunu ziyaret
-Halle/Saale şehir turu
-Berlin gezisi
-Leipzig gezisi
Projeye Destek Verenler:
Sonuç:Öğrenci-öğretmen değişim projeleri yapma kararı alındı ve tarihler kararlaştırıldı.
Proje maliyeti: